Działalność wydawnicza

prasa,
portale informacyjne,
czasopisma naukowo-techniczne,
książki i raporty

Organizacja

konferencji,
szkoleń,
wystaw,
wydarzeń medialnych

Obsługa informacyjna

przedsiębiorstw,
public relations,
obsługa mediów społecznościowych

Dokumentowanie

zdjęcia,
filmy wideo,
nagrania dźwiękowe,
prezentacja na portalach

Projektowanie

reklam prasowych i internetowych,
wizerunku graficznego firm,
wizytówek i teczek firmowych

Rozwiązania internetowe

projektowanie portali,
przygotowanie CMS, CRM,
tworzenie systemów HR

Start >> Wiadomości
Utworzono: 27 czerwca 2024
30 lat Trybuny Górniczej i Wydawnictwa Gospodarczego

9 czerwca 2024 roku to data, która większości Polek i Polaków kojarzy się z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dla niewielkiej grupy osób ma jednak bardziej osobiste i symboliczne znaczenie. W najbliższą niedzielę stuknie 30 lat od pierwszego wydania „Trybuny Górniczej”, największego w kraju branżowego i środowiskowego tygodnika, z którym wielu z nas, na dobre i na złe, związało swoje zawodowe życie. Podobnie „Trybuna Górnicza” przez trzy dziesięciolecia była z górnictwem na dobre i na złe. Relacjonowaliśmy społeczne przełomy, wielkie imprezy, konferencje, barbórki i strajki, pisaliśmy o nowatorskich inwestycjach i zamykaniu kopalń. Byliśmy z branżą także w tych najtrudniejszych momentach, gdy pod bramami kopalń gromadziły się tłumy czekające na wieści o losach najbliższych, na nadzieję, że wyjadą na powierzchnię.

Wokół tygodnika powstała spółka Wydawnictwo Górnicze – od sierpnia 2020 roku Gospodarcze - wydawca periodyków naukowo-technicznych, organizator wydarzeń i konferencji branżowych. To jego zespół zainspirował i stworzył w 2011 roku portal netTG.pl Gospodarka – Ludzie obecnie najbardziej opiniotwórcze medium zajmujące się przemysłem wydobywczym.

Chociaż z pierwszej ekipy TG z redaktorem naczelnym Ryszardem Federowskim w obecnym zespole nie pozostał już nikt, mamy Ich wszystkich w swojej pamięci, a z niektórymi, jak z legendą prasy górniczej Jurkiem Chromikiem czy wybitnym fotoreporterem Bogdanem Kułakowskim, udaje nam się utrzymywać kontakt. Po Ryszardzie Federowskim, który tworzył tygodnik, naczelnym został Witold Jajszczok. Trafił na trudny czas, największą reformę górnictwa realizowaną przez rząd Jerzego Buzka i finansową zapaść. Ja wspominam ten moment – 1998 rok – wyjątkowo, bowiem wówczas na łamach TG ukazały się moje pierwsze teksty. Następnie stery tygodnika objął Janusz Kozłowski. To za Jego czasów doszło do połączenia spółek Wydawnictwo Górnicze i Wiadomości Górnicze. Gdy świat przygotowywał się na milenijny przełom do zespołu dołączyli nasz latający reporter Kajetan Berezowski, wspaniała graficzka Kasia Pacan, nigdy nie znużona marketingiem Basia Skrzyczek i filar firmy Krystian Krawczyk, najpierw nasz sekretarz redakcji i wicenaczelny, a od 2005 roku, przez 17 lat, redaktor naczelny tygodnika i portalu. Rękę Krystiana widać w linii programowej TG i to On opiekował się dziennikarskim narybkiem, cierpliwie wprowadzając młodzież i tych nieco starszych w arkana pisania o górnictwie. Zanim jednak rozpoczęły się rządy redaktora Krawczyka, naczelnym TG w 2003 roku został ówczesny prezes Wydawnictwa Jasiu Czypionka. Na początku tego samego roku, gdy w dawnym budynku Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa mościła się nowo utworzona Kompania Węglowa, redakcja przeniosła się z pokoików na drugim piętrze przybudówki do własnej siedziby przy ulicy Plebiscytowej. Przeprowadzki przeżyliśmy jeszcze dwie: pierwsza do siedziby Węglozbytu, druga na ulicę Jagiellońską.

Obecnie pracujemy w 16-osobowym składzie: sekretarzem redakcji tygodnika jest Janusz Szymonik – wieloletni dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego”. Aldona Minorczyk pełni tę samą funkcję w portalu, wspomagając piórem tygodnik. W zespole dziennikarskim pracują Kajetan Berezowski, Maciek Dorosiński, Jacek Madeja, Kasia Zaremba-Majcher i Monika Krężel. Jako współpracownik wspomaga nas Krystian Krawczyk. Twórcą i administratorem portalu jest Przemek Piersiak, za grafikę i skład odpowiada Kasia Pacan. Marketingiem kieruje Renia Mordak wspomagana przez Basię Skrzyczek i Asię Celińską-Mysław, za sprawy administracyjne i wsparcie zarządu odpowiada Beata Legomińska, a pomaga Jej Ania Chojęta. Pisząca te słowa z dumą i satysfakcją kieruje tym wspaniałym zespołem wrażliwych ludzi i kreatywnych fachowców. Gdybym mogła czegoś życzyć Im i sobie z okazji jubileuszu 30-lecia, byłaby to finansowa stabilizacja i pewność jutra. Wszystko inne już mamy.