Działalność wydawnicza

prasa,
portale informacyjne,
czasopisma naukowo-techniczne,
książki i raporty

Organizacja

konferencji,
szkoleń,
wystaw,
wydarzeń medialnych

Obsługa informacyjna

przedsiębiorstw,
public relations,
obsługa mediów społecznościowych

Dokumentowanie

zdjęcia,
filmy wideo,
nagrania dźwiękowe,
prezentacja na portalach

Projektowanie

reklam prasowych i internetowych,
wizerunku graficznego firm,
wizytówek i teczek firmowych

Rozwiązania internetowe

projektowanie portali,
przygotowanie CMS, CRM,
tworzenie systemów HR

Start >> Wiadomości
Utworzono: 8 kwietnia 2023
V Akademia Bezpieczeństwa Wydawnictwa Gospodarczego za nami

Pracownicy to największy majątek każdej firmy. To oni tworzą przedsiębiorstwo i są jego potencjałem. W górnictwie mamy do czynienia z kryzysem zatrudnienia. Warto przemyśleć zmianę przepisów wykluczających z pracy w kopalniach górników, którzy odeszli, pobierając wysokie odprawy. M.in. o tym rozmawialiśmy podczas V Akademii Bezpieczeństwa Wydawnictwa Gospodarczego, która odbyła się 3 i 4 kwietnia w Bystrej.

– Przez ostatnie lata stała się ona platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na temat bezpieczeństwa pracy i pracowników, podejmując najbardziej aktualne i ważne zagadnienia – napisał Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, w liście do Anny Zych, prezes Wydawnictwa Gospodarczego, wydawcy „Trybuny Górniczej” oraz portali netTG.pl i energiapress.pl.

Wicepremier i podległy mu resort objęli Akademię Bezpieczeństwa honorowym patronatem. Ponadto patronami byli Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, i Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

– Tę edycję konferencji poświęciliśmy problematyce zatrudnienia w górnictwie węglowym. Jej motto zaczerpnęliśmy z idei Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, ufając, że zgodnie z nauczaniem papieża Jana Pawła II, to człowiek i jego problemy są najistotniejszym podmiotem problematyki związanej z pracą, zarządzaniem, kształceniem i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie górniczym – mówiła Anna Zych.

– W górnictwie borykamy się z wieloma problemami, które trzeba pokonywać na bieżąco. Jedno z podstawowych zagrożeń to temat zatrudnienia w górnictwie. Trzeba przywrócić etos pracy w branży, by ludzie chcieli w niej pracować – podkreślił wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły.

– Rozmawialiśmy o tematyce zatrudnienia w górnictwie. To kwestie, które WUG porusza od dłuższego czasu, składa propozycje zmian legislacyjnych, by ten rynek uelastycznić, co w drodze restrukturyzacji może mieć ogromne znaczenie dla rynku pracy – podkreślił Adam Mirek, prezes WUG.

– Bez człowieka nie ma gospodarki, także górnictwa – mówił Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Dodał, że ciągła, trwająca długie lata restrukturyzacja wydrenowała kadry. Z powodu likwidacji kopalń na świadczenia odeszło wiele wykwalifikowanych osób.

– Dziś mogą znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, ale już nie w górnictwie. Na to nakłada się problem braku szkół, które kształciłyby górników – mówił Jarosław Grzesik.

Wśród gości Wydawnictwa Gospodarczego byli politycy, przedstawiciele uczelni, spółek górniczych i branży okołogórniczej, eksperci prawa pracy.