Działalność wydawnicza

prasa,
portale informacyjne,
czasopisma naukowo-techniczne,
książki i raporty

Organizacja

konferencji,
szkoleń,
wystaw,
wydarzeń medialnych

Obsługa informacyjna

przedsiębiorstw,
public relations,
obsługa mediów społecznościowych

Dokumentowanie

zdjęcia,
filmy wideo,
nagrania dźwiękowe,
prezentacja na portalach

Projektowanie

reklam prasowych i internetowych,
wizerunku graficznego firm,
wizytówek i teczek firmowych

Rozwiązania internetowe

projektowanie portali,
przygotowanie CMS, CRM,
tworzenie systemów HR

Start >> Wiadomości
Utworzono: 2 września 2022
Nowa kadencja zarządu Wydawnictwa Gospodarczego

W niecały miesiąc po zakończeniu postępowania konkursowego na stanowisko prezesa zarządu Wydawnictwa Gospodarczego rozpoczęła się nowa kadencja zarządu spółki. Prezesem WG została Anna Zych, kierująca Wydawnictwem przez ostatnie 2,5 roku.

Kolejna kadencja rozpoczęła się 31 sierpnia wraz z odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie udzieliło zarządowi absolutorium za 2021 r.

Anna Zych jest związana z Wydawnictwem Gospodarczym – wcześniej Górniczym – od 2004 r. Początkowo jako publicystka Trybuny Górniczej oraz portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, a od 2017 r. jako wiceprezes zarządu. Pracowała także w biurze prasowym Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, publikowała w prasie regionalnej, była rzecznikiem prasowym Spółki Restrukturyzacji Kopalń i przewodniczącą Rady Fundacji Rodzin Górniczych.

Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Menedżerskich Opartych na Strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Studium Dziennikarstwa Europejskiego w Centrum Europejskie Natolin w Warszawie, Podyplomowego Studium „Integracja Europejska” w Ośrodku Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

- Ostatnie lata były dla Wydawnictwa szczególnie trudne, nie tylko ze względu na epidemię COVID-19, ale przede wszystkim z powodu spadających przychodów z prenumeraty i reklam. Jako mała firma jesteśmy szczególnie wrażliwi na wszelkie perturbacje rynkowe, jednak dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu całego zespołu, Wydawnictwo osiągnęło pewną stabilizację – mówi prezes.

Wydawnictwo Gospodarcze ubiegły rok zamknęło wynikiem finansowym wynoszącym minus 463 zł. Rok wcześniej strata wynosiła 82 tys. zł, a w 2019 r. - 522,3 tys. zł.

Najważniejszymi produktami WG są tygodnik Trybuna Górnicza o nakładzie 15 tys. egzemplarzy oraz portal netTG.pl Gospodarka i Ludzie, notujący 10 mln odsłon rocznie.

WG wydaje także portal energiapress.pl i czasopismo Gospodarcza, jest organizatorem konferencji i debat branżowych.