Działalność wydawnicza

prasa,
portale informacyjne,
czasopisma naukowo-techniczne,
książki i raporty

Organizacja

konferencji,
szkoleń,
wystaw,
wydarzeń medialnych

Obsługa informacyjna

przedsiębiorstw,
public relations,
obsługa mediów społecznościowych

Dokumentowanie

zdjęcia,
filmy wideo,
nagrania dźwiękowe,
prezentacja na portalach

Projektowanie

reklam prasowych i internetowych,
wizerunku graficznego firm,
wizytówek i teczek firmowych

Rozwiązania internetowe

projektowanie portali,
przygotowanie CMS, CRM,
tworzenie systemów HR

Start >> Wiadomości
Utworzono: 13 lutego 2020
Goście Górniczego Koncertu Noworocznego wsparli Fundację

6642 zł udało się zabrać na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych w czasie Górniczego Koncertu Noworocznego, który odbyły się w poniedziałek, 10 lutego, w Filharmonii Śląskiej. Podczas wydarzenia organizowanego przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową można było nabyć kalendarz-cegiełkę przygotowany dla FRG przez Wydawnictwo Górnicze - wydawcę portalu netTG.pl i Trybuny Górniczej oraz wrzucać datki do skarbonki. 

Do skarbonki zebrano 4102 zł. Ponadto na konto organizacji wpłynęło 700 zł. Środki te zostaną przeznaczone na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, które są podopiecznymi FRG. Natomiast ze sprzedaży kalendarza-cegiełki uzyskano 1840 zł.

Przypomnijmy, że Fundacja Rodzin Górniczych od 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego i można przekazać na nią odpis 1 proc. podatku - KRS 0000127003.