Działalność wydawnicza

prasa,
portale informacyjne,
czasopisma naukowo-techniczne,
książki i raporty

Organizacja

konferencji,
szkoleń,
wystaw,
wydarzeń medialnych

Obsługa informacyjna

przedsiębiorstw,
public relations,
obsługa mediów społecznościowych

Dokumentowanie

zdjęcia,
filmy wideo,
nagrania dźwiękowe,
prezentacja na portalach

Projektowanie

reklam prasowych i internetowych,
wizerunku graficznego firm,
wizytówek i teczek firmowych

Rozwiązania internetowe

projektowanie portali,
przygotowanie CMS, CRM,
tworzenie systemów HR

Start >> Wiadomości
Utworzono: 23 października 2019
Rozpoczęła się II Akademia BHP Wydawnictwa Górniczego

W środę, 23 października, rozpoczęła się II Akademia BHP Wydawnictwa Górniczego. Hasłem przewodnim konferencji jest „Zawał na dole – jak chronić serce górnika”. 

Debatę, która odbywa się w dniach 23-24 października br. w Bystrej, objęły patronatem honorowym: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Energii, Wyższy Urząd Górniczy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jesienna edycja Akademii BHP jest poświęcona chorobom zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o tym, jak zapobiegać zgonom naturalnym w polskim górnictwie oraz wykrywać choroby kardiologiczne.

Uczestników konferencji powitali: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek oraz wiceprezes Wydawnictwa Górniczego Anna Zych.

- Według danych WUG, w latach 2014-2018 w polskich kopalniach doszło do 54 zgonów naturalnych. 35 miały miejsce w kopalniach węgla kamiennego. Ich główną przyczyną była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa prowadząca do zawału mięśnia sercowego. Statystyki wskazują, że 2018 r. był znacznie gorszy niż lata poprzednie, a zgony te zdarzały się wśród pracowników w różnym wieku i różnym stażu – podkreśliła na wstępie wiceprezes Zych.

Minister Borys-Szopa zaznaczyła, że o bezpieczeństwie pracy, powinno się mówić jak najwięcej. - Wszyscy na Śląsku wiemy, jak ciężka i odpowiedzialna jest praca górników. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że to zawód szczególnie narażony na niebezpieczeństwa. Jestem przekonana, że ta debata pozwoli wypracować nowe i pozwoli udoskonalić już istniejące sposoby poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie – powiedziała.

Szef WUG zaznaczył, że w zawód górnika jest wpisane ryzyko, zarówno przewidywalne, jak i nieprzewidywalne. - Górnicy są mocno narażeni na wysiłek fizyczny, zapylenie i wysoką temperaturę. To zawód, w którym do trudnych warunków, dochodzi również stres. To wszystko sprawia, że stan zdrowia górników powinien być sprawdzany w szczególny sposób. Przedsiębiorcy górniczy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że nie wystarczy tylko zapewnić górnikom narzędzia pracy, ale również zapewnić odpowiednią ochronę zdrowia. Mam nadzieję, że przedsiębiorcy zrozumieją, że zaostrzone badania stanu zdrowia górników, to nie działania wymierzone przeciwko firmom, ale działania w ich interesie – powiedział Mirek.

W konferencji udział zapowiedział również sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Partnerem honorowym konferencji są Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. Oprócz tego w gronie partnerów znaleźli się: Główny Instytut Górnictwa, Jastrzębska Spółka Węglowa, Polska Grupa Górnicza, Węglokoks Kraj i Nadwiślańska Agencja Turystyczna. Patronami medialnymi konferencji są: Trybuna Górnicza i portal netTG.pl

Akademia BHP Wydawnictwa Górniczego odbywa się już po raz drugi. Pierwsza konferencja, która miała miejsce w czerwcu br., dotyczyła szeroko pojętego BHP i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy, w szczególności w branży górniczej i okołogórniczej.